we helpen u graag met

onderstaande diensten

Object blusinstallaties

EBA is gespecialiseerd in het ontwerpen, monteren en onderhouden van kleine automatische low-cost blussystemen. Door de veelzijdigheid neemt dit systeem een geheel eigen plaats in op de markt van blussystemen.

De veelzijdigheid van deze systemen ontstaat door de vele combinatie mogelijkheden van componenten. Hiervoor wordt voor ieder object, voor zowel een stationaire als mobile toepassing steeds het juiste systeem geleverd.

Voor bewaking, melding, alarmering en aansturing van het blussysteem beschikken wij over een speciaal hiervoor ontworpen centrale.

Voordelen van kleine object- blussystemen:

 • Klein van afmeting
 • Deugdelijk, eenvoudig, betrouwbare elektronica
 • Praktisch vrijwel overal toepasbaar
 • Lage investeringskosten
 • Lage service kosten

Toepasbaarheid

Stationair

 • Besturingskasten
 • Schakelkasten
 • Machines
 • CNC Draaibanken
 • CNC Freesbanken
 • Slijpmachines

Mobiel

 • Tankwagens
 • Meetwagens
 • Heftrucks
 • Terminal trekkers
 • Containers
blusinstallatie
brandmeldinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Het voorkomen of signaleren van brand is één van de belangrijkste aspecten van al onze werkzaamheden. Het kan namelijk niet alleen schade beperken, maar ook mensenlevens redden.

Aan de hand van de omvang van het gebouw, de gebruiksfunctie, bepaalt de wet welke brandveiligheidsgraad vereist is. In Nederland is dit gebonden aan een uitgebreide wet- en regelgeving als het gaat om brandmeldinstallaties.

EBA beschikt over de diploma’s: Installatie en Onderhoudsdeskundige BMI.
Dit maakt het mogelijk om brandmeld en ontruimingsinstallatie te installeren en te onderhouden.

EBA is dan ook volledig geïnformeerd, en we werken altijd conform alle toepasselijke voorschriften. Door onze actuele en grondige kennis van alle wet- en regelgeving op dit gebied kunt u op ons vertrouwen bij de aanleg van branddetectie- en ontruimingssystemen voor alle denkbare omgevingen, zoals:

 • kantoren en bedrijven
 • zorginstellingen
 • winkelcentra
 • restaurants
 • stadions
 • enz.

Wij streven bij iedere aanvraag slechts één doel na: voor alle gebruikers een zo veilig mogelijke omgeving realiseren.

Kleine blusmiddelen en brandslanghaspels

Onderhoud kleine blusmiddelen en brandslanghaspels

 • Blustoestellen en brandslanghaspels dienen conform NEN 2559, NEN 2659 en NEN-EN 671-3 jaarlijks onderhouden en gecontroleerd te worden op veiligheid en inzetbaarheid.
  Onze servicedienst heeft REOB-erkende service technicus die hun vak goed verstaan en die uw veiligheid waarborgen in de breedste zin.
 • Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst heeft u geen omkijken meer naar uw jaarlijkse verplichting.
 • Op al onze diensten kunt u een op maat gemaakte overeenkomst afsluiten. Het grote voordeel is dat het u kosten bespaart. Indien u meerdere diensten afneemt zal het voordeel voor u toenemen
 • Onze serviceafdeling zorgt ervoor dat de service technicus op tijd komt voor het onderhoud en controle.
brandblussers
noodverlichting

Noodverlichting

Onder de term noodverlichting vallen volgens de NEN-EN 1838 

 • Vluchtrouteverlichting
  De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen.
 • Anti-paniekverlichting
  Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.
 • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
  Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Wet en regelgeving noodverlichting

Volgens de regelgeving zijn er In feite twee wetten die een uitspraak doen over noodverlichting. Deze wetten worden aangevuld door een aantal normen. Een kort toegelicht:

 • Het Bouwbesluit
  Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting
 • De Arbo-wet
  In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal.
 • De Normering
 • In het bouwbesluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.
noodverlichting-pictogrammen-raca
droge-blusleiding

Droge blusleidingen

Jaarlijkse controle van droge blusleidingen is verplicht. Vanzelfsprekend wilt u dat de controles zorgvuldig worden uitgevoerd. Zodat u zeker bent van goed functionerende droge blusleiding.

 • De controle droge blusleidingen wordt door een REOB-gediplomeerde service technicus uitgevoerd.
 • Controle droge blusleidingen uitgevoerd volgens de norm NEN 1594

Keerkleppen

Keerklepcontrole verplicht?

U heeft als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie de plicht om gezond leidingwater beschikbaar te stellen. Het Waterwerkblad 1.4 verplicht jaarlijks de keerkleppen (beveiligingstoestellen) te controleren op werking, de zogenaamde keerklepcontrole.

Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.

Gelijktijdig met het haspelonderhoud, kunnen wij voor u de keerkleppen mee controleren. Hierbij voorziet onze service technicus de keerklep van een onderhoudsetiket.

keerkleppen
camerasystemen

Camerasystemen

Waarom een camerasysteem?

 • Continubewaking van kritische ruimtes.
 • Preventief bewakingscamera’s schrikken af.

Kritische ruimtes bewaken.

Door de wijziging in het bouwbesluit met betrekking tot het doormelden van BMI installaties is naast het beveiligen van gebouwen met een brandmeld en ontruimingsinstallatie de kritische ruimte voorzien van een beveiligingscamera

Een camera schrikt af
Bewakingscamera’s werken preventief. Zien overtreders dat een camera alles filmt wat ze doen, dan laten ze zich – normaal gezien – van hun beste zijde zien. Een mogelijke dader staakt zijn plannen, of hij gaat naar een doelwit zonder camerabewaking.